Zatrudnimy neurologopedę

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu

dodano: 13.08.2019

woj. podkarpackie , Jarosław

Ostatnia aktualizacja: 14/08/2019
Typ umowy: Umowa o pracę
Liczba wakatów: 1
Branża: Medycyna / Opieka zdrowotna
Preferowane wykształcenie: Magister,

OFERTA PRACY   Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu

  I. Stanowisko: neurologopeda

II. Termin składania ofert: 31.08.2019 r.
III. Liczba miejsc pracy: 1 etat
IV. Wymagania: Wykształcenie: - Wyższe na kierunku logopedia (logopeda posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub ukończone studia podyplomowe w zakresie neurologopedii.) Mile widziane: - Ukończone kursy i szkolenia - Doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością

V. Obowiązki/zadania:
- Przygotowanie pacjenta, stanowiska pracy i sprzętu do terapii.
- Zapoznanie się z istniejącą dokumentacją.
- Diagnozowanie pacjentów. - Udział w zespole terapeutycznym.
- Opracowywanie programu terapii.
- Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej różnymi metodami, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
- Współpraca z rodzicami (warsztaty, instruktaże, udzielanie porad).
- Badanie i ocena narządów mowy, artykulacji, fonetyki i układu oddechowego.
- Instruktaż dla rodziców – nauczanie ich podstawowych technik ćwiczeń z dzieckiem.
- Nauka werbalnych i pozawerbalnych form porozumiewania się z wykorzystaniem komputera.
- Dokumentowanie pracy.
- Wydawanie informacji, opinii i zaświadczeń.
- Przestrzeganie praw pacjenta.
- Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego, zgodnych z kwalifikacjami,
a nie ujętych w niniejszym zakresie czynności.  

VI. Miejsce i warunki zatrudnienia:
1. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną             Koło w Jarosławiu - Ośrodek Wczesnej Interwencji
2. Umowa o pracę w wymiarze 1/1  etatu
3. Niezbędne narzędzia pracy
4. Pakiet świadczeń socjalnych
5. Praca w organizacji o ugruntowanej i stabilnej pozycji rynkowej
6. Możliwość rozwoju zawodowego  

VII. Wymagane dokumenty:
1.  Aktualne CV
2.  List motywacyjny   Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Szczegółowych informacji dotyczących oferty udziela: Jolanta Magdziak  tel. 16 621 53 78 wew. 126. Oferty należy składać do dnia 31-08-2019 r. osobiście w Biurze Obsługi Placówek – dział kadr, korespondencyjnie na adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław lub drogą mailową na adres: j.magdziak@psoni-jaroslaw.org.pl.   Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu.   Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w PSONI Koło
w Jarosławiu Treść klauzuli Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) tzw. RODO - informuję, iż: • Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław. • Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych – ul. Wilsona 6a, 37- 500 Jarosław, tel. 166 - pokaż numer telefonu - . • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody w przyszłych rekrutacjach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tzw. RODO. • Dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji przez okres 3 lat. • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jej wyrażenia oraz w przypadkach określonych w tzw. RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych • podanie danych osobowych jest wymagane od Pani/Pana na podstawie przepisu prawa (Kodeks pracy). Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podanie uniemożliwi przeprowadzenie Pani/Pana rekrutacji. W zakresie niewymaganym przez przepisy prawa podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania nie skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o pracę. • Aktualna treść klauzul informacyjnych dostępna jest w siedzibie i placówkach Administratora oraz na stronie internetowej: www.psoni-jaroslaw.org.pl.        

Podobne oferty