Zatrudnimy Pielęgniarkę/Pielęgniarza POZ

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu

dodano: 13.08.2019

woj. podkarpackie , Jarosław

Ostatnia aktualizacja: 13/08/2019
Typ umowy: Umowa o pracę
Czas pracy: Określony
Liczba wakatów: 1
Branża: Medycyna / Opieka zdrowotna
Preferowane wykształcenie: Licencjat,

OFERTA PRACY    
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu    
I.       Stanowisko: pielęgniarka POZ  
II.    Termin składania ofert: 31.08.2019r.  
III. Liczba miejsc pracy: 1  
IV.  Wymagania:
1.      Prawo wykonywania zawodu,
2.      Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania lub tytuł magistra pielęgniarstwa z 3 – letnim stażem POZ                              
V.     Obowiązki/umiejętności:
1.       sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością
2.      czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi
3.      wykonywanie testów przesiewowych
4.      udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć
5.      realizacja procedur medycznych, zabiegów, koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu 6.       prowadzenie fluoryzacji u uczniów
7.       udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej    
VI      Miejsce i warunki pracy:
1.      Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno –Wychowawczy im. Krystyny Rajtar os. Witosa 18,                 37 – 500 Jarosław 2.      umowa o pracę na czas określony  w wymiarze pełnego etatu.   VII      Wymagane dokumenty:
1.      aktualne CV
2.      list motywacyjny
3.      kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje
4.      kserokopie dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej.        

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.     Szczegółowych informacji dotyczących składania oferty udziela:  specjalista ds. kadr tel. (16) 621-53-78 wew. 126  Oferty należy składać do dnia 31.08.2019r. roku osobiście w dziale kadr Biura Obsługi Placówek, korespondencyjnie na adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6 a  37-500 Jarosław.              
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu.   Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w PSONI Koło w Jarosławiu Treść klauzuli Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) tzw. RODO - informuję, iż:    Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław.    Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych – ul. Wilsona 6a, 37- 500 Jarosław, tel. 166215378.   Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody w przyszłych rekrutacjach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tzw. RODO.   Dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji przez okres 3 lat.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jej wyrażenia oraz w przypadkach określonych w tzw. RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych   podanie danych osobowych jest wymagane od Pani/Pana na podstawie przepisu prawa (Kodeks pracy). Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podanie uniemożliwi przeprowadzenie Pani/Pana rekrutacji. W zakresie niewymaganym przez przepisy prawa podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania nie skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o pracę.    Aktualna treść klauzul informacyjnych dostępna jest w siedzibie i placówkach Administratora      

Podobne oferty