Fizjoterapeutka/a

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu

dodano: 13.08.2019

woj. podkarpackie , Jarosław

Ostatnia aktualizacja: 14/08/2019
Typ umowy: Umowa o pracę
Czas pracy: Określony
Liczba wakatów: 1
Branża: Medycyna / Opieka zdrowotna
Preferowane wykształcenie: Magister,

OFERTA PRACY
 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu

I.    Stanowisko: fizjoterapeutka/a
II.    Termin składania ofert: 31.08.2019 r.
III.    Liczba miejsc pracy: 1 etat
IV.    Wymagania:
Wykształcenie:
- Wykształcenie wyższe (licencjackie, magisterskie) na kierunku fizjoterapia

Doświadczenie:
- Doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością
- Udokumentowane doświadczenie w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzeniami    rozwojowymi oraz wczesnej diagnostyki i terapii neurorozwojowej

Wymagane kursy/szkolenia:
- Ukończone kursy i szkolenia w tym z zakresu metod neurofizjologicznych

V.    Obowiązki/zadania:
1.    Opracowanie diagnozy małego dziecka
2.    Opracowanie programu terapii
3.    Prowadzenie i odnotowywanie przebiegu  terapii
4.    Monitorowanie przebiegu terapii fizjoterapeutycznej i zapis postępów
5.    Opracowywanie weryfikacji efektów terapii

VI.    Miejsce i warunki zatrudnienia:
1.    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
        Koło w Jarosławiu - Ośrodek Wczesnej Interwencji
2.    Umowa o pracę w wymiarze 1/1  etatu
3.    Niezbędne narzędzia pracy
4.    Pakiet świadczeń socjalnych
5.    Praca w organizacji o ugruntowanej i stabilnej pozycji rynkowej
6.    Możliwość rozwoju zawodowego

VII.    Wymagane dokumenty:
1.    Aktualne CV
2.    List motywacyjny
3.    Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje
4.    Kserokopie dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej
5.    Prawo do wykonywania zawodu

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Szczegółowych informacji dotyczących oferty udziela: Jolanta Magdziak  tel. 16 621 53 78 wew. 126.
Oferty należy składać do dnia 31-08-2019r. osobiście w Biurze Obsługi Placówek – dział kadr, korespondencyjnie na adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław lub drogą mailową na adres: j.magdziak@psoni-jaroslaw.org.pl.

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu.

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w PSONI Koło w Jarosławiu
Treść klauzuli
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) tzw. RODO - informuję, iż:
• Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław.
• Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych – ul. Wilsona 6a, 37- 500 Jarosław, tel. 166 - pokaż numer telefonu - .
• Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody w przyszłych rekrutacjach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tzw. RODO.
• Dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji przez okres 3 lat.
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jej wyrażenia oraz w przypadkach określonych w tzw. RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
• podanie danych osobowych jest wymagane od Pani/Pana na podstawie przepisu prawa (Kodeks pracy). Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podanie uniemożliwi przeprowadzenie Pani/Pana rekrutacji. W zakresie niewymaganym przez przepisy prawa podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania nie skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o pracę.
• Aktualna treść klauzul informacyjnych dostępna jest w siedzibie i placówkach Administratora oraz na stronie internetowej: www.psoni-jaroslaw.org.pl.


Podobne oferty