PRAKTYKANT/KA

Business Bridge Group

Ostatnia aktualizacja: 26/09/2018
Typ umowy: Praktyki
Czas pracy: 3 miesiące
Liczba wakatów: 2
Doświadczenie: bez doświadczenia
Branża: Human Resources

Firma Business Bridge Group Sp. z o.o. jest profesjonalną agencją rekrutacyjną. Współpracujemy z firmami w zakresie poszukiwania najlepszych specjalistów i menedżerów na terenie całej Polski i UE, dbając przy tym o zapewnienie satysfakcjonującej pracy kandydatom.

Poszukujemy osób, które chcą odbyć Praktykę w agencji pośrednictwa pracy w Dziale Rekrutacji.

Praktykant/ka
Miejsce pracy: Wrocław


Jakie będą Twoje zadania:
• redagowanie oraz publikowanie ogłoszeń rekrutacyjnych,
• wsparcie w prowadzonych projektach rekrutacyjnych (poszukiwania kandydatów metodą Direct Search, selekcja nadesłanych aplikacji, przygotowywanie schematów rozmów, przeprowadzanie wstępnych wywiadów telefonicznych z kandydatami, umawianie spotkań z kandydatami itp.),
• pomoc w działaniach promocyjnych poprzez media społecznościowe,
• wsparcie konsultantów w bieżących zadaniach.


Poszukujemy właśnie Ciebie, jeśli:
• stawiasz na rozwój swoich kompetencji zawodowych w obszarze HR/rekrutacji,
• jesteś dyspozycyjny min. 18 h/tygodniowo w godzinach pomiędzy 8 a 16,
• swobodnie komunikujesz się w języku angielskim lub niemieckim - atut mile widziany,
• jesteś entuzjastyczną, samodzielną i komunikatywną osobą,
• cechuje Cię pozytywne nastawienie i postawa "Yes I can" :),
• posiadasz wysokie zdolności interpersonalne,
• jesteś osobą z głową pełną pomysłów i chętnie sam podejmujesz inicjatywę,
• studiujesz psychologię lub kierunki pokrewne (ZZL, socjologia) - atut mile widziany.


Osobie zaproszonej na staż oferujemy:
• bezpłatne praktyki na okres 3 miesięcy,
• zdobycie cennego doświadczenia (popartego referencjami),
• szkolenia z obszaru HR i Social Media,
• różnorodność zadań w tym m.in. możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach rekrutacyjnych,
• narzędzia pracy (komputer, telefon),
• miłą atmosferę i wsparcie doświadczonych konsultantów,
• realną szansę na zatrudnienie dla najlepszych stażystów,
• możliwość ustalenia elastycznego grafiku pracy.


Osoby zainteresowane zapraszamy do wysłania swojego CV klikając w poniższy link aplikacyjny:Posiadamy certyfikaty Ministra Gospodarki i Pracy nr 5355. Wstępną selekcję kandydatów przeprowadzamy na podstawie przysłanych do nas cv. Kontaktujemy się telefonicznie z wybranymi kandydatami, udzielamy bardziej szczegółowych informacji dot. stanowiska pracy, a także informujemy o dalszym procesie rekrutacji.     W związku z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o dopisanie w treści CV poniższych klauzul, w przypadku nadesłanych aplikacji bez naszych klauzul, Państwa kandydatura zostanie automatycznie odrzucona, a przesłana aplikacja zostanie usunięta:   "Klauzula zgody" "Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez firmę Business Bridge Group Sp. z o.o. (Business Bridge Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Legnickiej 65/1,54-510 we Wrocławiu, dalej jako Administrator Danych Osobowych) w celu realizacji aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. OŚWIADCZAM, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w tym oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych."     "Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych" Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, iż: 1.     Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Business Bridge Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej 65/1. 2.     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: rodo@bbgroup.com.pl lub adresem ul. Legnicka 65/1, 54-510 Wrocław. 3.     Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a RODO), wyłącznie w celu przedstawienia ofert zatrudnienia, a także przeprowadzania aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych. 4.     Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będę Klienci Administratora, którzy uczestniczą w procesach rekrutacyjnych. O fakcie przekazania Pana/Pani danych osobowych do Klienta Administratora, będziemy każdorazowo Pana/Panią informować. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są również podmioty odpowiedzialne za wspieranie Administratora przy realizacji procesów rekrutacyjnych, z którymi Administrator współpracuje na podstawie zawartych umów (są to w szczególności: Dostawcy Usług, Partnerzy, Współpracownicy). 5.     Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych do momentu odwołania przez Pana/Panią zgody do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych i żądania ich usunięcia. 6.     Przysługuje Panu/Pani prawo do: ·       żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, ·       cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, ·       wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7.     Podanie danych osobowych jest wymogiem obligatoryjnym w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Jednakże brak ich podania i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych z Pana/Pani udziałem. 8.     Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu dokonywania profilowania, w tym do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.Podobne oferty