Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu

Opis firmy

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu
jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Posiada status organizacji pożytku publicznego.
Misją Stowarzyszenia jest:
  • dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie,
  • wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach
    życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób
z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania
wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu
w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz
wspieranie ich rodzin. (art. 4 Statutu PSONI)

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu
Wilsona 6A
37-500 Jarosław
Podkarpackie

Adres e-mail: praca@psoni-jaroslaw.org.pl
Adres www: www.psoni-jaroslaw.org.pl

Facebook:

Aktywne oferty Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu