fundacja na rzecz promocji i rozwoju

Opis firmy

Fundacja na rzecz Promocji i Rozwoju „ Głos Młodych” – to organizacja pozarządowa o charakterze non-profit, która zakłada stworzenie i wdrożenie możliwie najlepszego systemu promocji i rozwoju artystów, naukowców, a także Polski i jej dziedzictwa kulturowego na arenie międzynarodowej. Uczestniczący w programach, w oparciu o ustalone kryteria, działając w zespołach, kreują własne projekty i stają się ich menedżerami.
Szukamy środków na wdrażanie pomysłów – na ich realizację. Jednocześnie Fundacja zapewnia w miarę możliwości i zasobów wsparcie merytoryczne i logistyczne

Kontakt

fundacja na rzecz promocji i rozwoju
Zródlana
62-090 Rokietnica
Wielkopolskie

Adres e-mail: rekrutacjaglosmlodych@gmail.com
Adres www: http://fundacjaglosmlodych.org/kontakt/

Facebook: