INVESTIN Sp. z o.o.

Opis firmy

Rozwijamy i finansujemy zaawansowane technologie, poprzez inwestycje Venture Capital, programy akceleracji start-upów oraz wszechstronne doradztwo w obszarze globalnego rynku innowacji. 

Zdywersyfikowana działalność oraz sięgające 2002 roku doświadczenie w zakresie finansowania i transakcji kapitałowych zapewnia odpowiednie możliwości i kompetencje do pozyskiwania najlepszych technologii i rozwijania innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych. Nasze portfolio obejmuje innowacyjne projekty oparte o wyniki prac B+R, mocną własność intelektualną i/lub unikalny know-how branżowy, takie jak m.in: oprogramowanie do zdalnego monitorowania badań klinicznych, recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i system automatycznej elektronicznej windykacji wierzytelności.

W ramach świadczonych usług komercyjnych wspieramy przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, instytuty badawcze i instytucje otoczenia biznesu w obszarze innowacji, działalności B+R oraz transferu i komercjalizacji technologii. Wnosimy istotną wartość dodaną w strategiczne procesy rozwojowe.

Realizując strategię rozwoju,  przygotowujemy do uruchomienia fundusze Venture Capital, w tym duży cross-sektorowy wehikuł inwestycyjny a także fundusze zalążkowe adresowane do konkretnych branż i sektorów gospodarki, takich jak: technologie materiałowe, zasoby naturalne i energia, technologie informacyjne i komunikacyjne, technologie bezpieczeństwa i podwójnego zastosowania oraz obszar ochrony zdrowia i urządzeń medycznych.

Kontakt

INVESTIN Sp. z o.o.
Radna 12
00-341 Warszawa
Mazowieckie

Adres e-mail: rekrutacja@investin.pl
Adres www: http://www.investin.pl/pl/kariera

Facebook: https://www.facebook.com/grupainvestin